روند توسعه چراغهای تزئینی جشن

با انرژی بیشتری کارآمد است
روند توسعه آینده چراغ های تزئینی جشن کامل تر است.عدم اطمینان زیادی در بازار وجود ندارد ، بنابراین خودی ها بیشتر به عملکرد صرفه جویی در انرژی چراغ های خیابانی توجه می کنند.

باهوشتر
آینده چراغ های تزئینی جشن مطمئناً به سمت جهت هوشمندانه تر توسعه می یابد ، زیرا تجهیزات و سازهای هوشمند روند توسعه بوده اند.اکنون چراغ های خیابانی از طراحی هوشمندانه برخوردار هستند ، می تواند چراغ های خیابانی را روی محیط و خارج از محیط تشخیص دهد.

روشنایی بالاتر
در گذشته ، چراغ های خیابانی نسبتاً کم نور هستند و اثر روشنایی خیلی خوب نیست.اما با توسعه مداوم علم و فناوری ، چراغ های تعطیلات روشن تر و روشن تر می شوند ، زیرا انتخاب مواد بهتر و بهتر می شوند.

ظاهر ظریف تر
در مقایسه با چراغهای قدیمی قدیمی در گذشته ، چراغ های جشنواره از نظر ظاهری ظریف تر به نظر می رسند.طراحی متنوع مدل سازی و زیبایی بصری که توسط مدل سازی به وجود آمده است ، در حال بهبود است.این تفاوت بین امروز و گذشته چراغ های خیابانی است.
اخبار 15
در آینده ، روند توسعه چراغ های تزئینی جشنواره باید به سمت توسعه هوشمند و صرفه جویی در مصرف انرژی باشد.این به دلیل این روند توسعه است ، بنابراین همه تولید کنندگان چراغ های خیابانی روی طراحی ظاهر و سطح فناوری علمی سخت تلاش می کنند و تلاش می کنند لامپ های خیابانی بهتری تولید کنند که می توانند نقش بیشتری داشته باشند.

به عنوان یک روشنایی جو جذاب ، چراغ های مدل سازی LED فناوری مدرن را با هنر ترکیب می کنند و به ابزاری تیز برای طراحان برای ایجاد فضای فضایی تبدیل می شوند.
در سالهای اخیر ، تولید کنندگان لامپ مدل سازی بیشتر و بیشتر در دکوراسیون فضایی انواع مکان های تفریحی و تفریحی مورد استفاده قرار گرفته اند.
فرایند ساخت نور مدل سازی LED:
یک ماده و الگوی برتر تعیین شده.
b 、 فیبر نوری را از طریق مش فلزی نخ و آن را ایمن کنید.
ج 、 نصب منبع نور
D 、 به منبع نور وصل شده و مش فلزی را نصب کنید
E 、 مواد پایان سقف را نصب کنید
F 、 قدرت در
مزیت - فایده - سود - منفعت:
قیمت پایین ، کار استانی ، ساخت و ساز سریع ، راندمان بالا


زمان ارسال: فوریه 27-2023